Tag Archives: Mogilev

Andra Världskriget Del 1 av 2 (Från krigsutbrottet till november 1942) av Antony Beevor

Andra världskriget Del 1 av 2 (Från krigsutbrottet 1939 till november 1942) av Antony Beevor

Det här är en utmärkt tjock bok i ett outtömligt ämne. Den borde vara obligatorisk i alla skolor, för naiva pacifister och allmänt okunniga politiker.

Vi kan ju ta exemplet där statsminister Fredrik Reinfeldt i sitt tal hävdade på Folk och Försvars rikskonferens i Sälen (januari 2014) att de mest sannolika hoten mot Sverige i dag inte är militära och att till exempel terrorhot och cyberhot är mer sannolika. Han hävdade också att försvarets förmåga förstärkts sedan 2006.

Boken är skriven av den brittiske historikern och exofficeren Antony Beevor (länk) och utgiven 2012 på förlaget Historiska Media (länk).

Antony_Beevor_0008

Antony Beever

Boken börjar som sig bör med en inledning där författaren tecknar en bild av läget i de så småningom krigförande nationerna, om hur första världskriget leder till andra världskriget och hur världsdepressionen skapar en miljö för fascistiska rörelser att blomstra och hur krisen i världen bildar en grogrund för osund nationalism med en tro på att erövringskrig är en framkomlig väg och en rätt väg för en nation att växa och frodas på andra nationers bekostnad, förslavande och undergång.

Främst ligger en berättelse om koreanen Yang Kyoungjong (länk) och hans livsöde och hur han är tvångsinkallad soldat i Japans arme och sedan som krigsfånge hamnar i Sovjets Röda Arme.

Därefter hamnar han som krigsfånge i tyska Wehrmacht och blir där soldat ännu en gång, för att slutligen hamna i krigsfångenskap igen, men den här gången hos USA:s arme i samband med invasionen i Normandie.

Han är krigsfånge, men friges efter en tid och bosätter sig  Illinois, USA där han avlider år 1992.

Det är ett märkligt liv han fick den gode Yang och det är föga förvånande att hans liv har blivit film, den heter “My Way” (länk) och kom ut år 2011. Den killen han fick resa och se sig om i världen, han, från Korea västerut ända till USA.

p012579

Yang Kyoungjong

Beevor berättar om kriget, strikt efter en kronologisk ordning med start juni 1939 fram till november 1942 och så förflyttar han sig och mig mellan krigsskådeplatserna.

Boken är lättläst eftersom författaren inte går ner i detaljer hela tiden, utan ligger på en nivå med tillräckligt mycket detaljer för att man inte skall tråkas ihjäl av läsningen.

Här är det ingen risk för tristess, för Antony “kryddar” de stora berättardragen med intressanta djupdykningar i händelser och personer, som gör att den redan initierade finner nya aspekter på denna mänskliga katastrof som kriget var.

Lite ny kunskap fick jag redan på sidan 27 där det står. “När de tyska styrkorna 1938 gick in i Sudetenland (länk) flyttade Polen fram sin gräns i Karpaterna och ockuperade dessutom den tjeckoslovakiska staden Teschen (Český Těšín) (länk), som man ansåg vara etniskt polsk och hade gjort anspråk på sedan 1920.”

Ja, vad säger man?! Den enes bröd den andres död. Det gäller passa på när grannlandet är svagt.

800px-Teschen_4

Teschens torg på ett äldre vykort

När Beevor beskriver operation Barbarossa (invasionen av Sovjetunionen), så tar han hjälp av Vasilij Grossman genom att citera honom flitigt i de olika kapitlen, så här skriver han på sidan 227.

Romanförfattaren och krigskorrespondenten Vasilij Grossman beskrev hur han väntade på att flygplanen i ett jaktflygregemente skulle återvända till ett flygfält utanför Gomel i Vitryssland.

“Äntligen återvände jaktplanen och landade efter ett framgångsrikt anfall mot en tysk kolonn. På chefens flygplan hade människokött fastnat på kylaren. Det berodde på att rotetvåan hade träffat en lastbil med ammunition som sprang i luften just som roteettan hade flugit över den. Poppe – chefen – tar bort sörjan med en fil. De tillkallar en läkare som uppmärksamt undersöker den blodiga massan och förklarar att det rör sig om ‘ariskt kött’. Alla skrattar. Ja, en obarmhärtig tid – en stålhård tid – har infunnit sig.”

german-soldiers-burning-village-mogilev-1941-russia-second-world-war-2-two-ww2

Tyska soldater bränner en by nära Mogilev i Vitryssland

Vasilij_Grossman

Krigskorrespondenten Vasilij Grossman

Det är ingen slump att Antony Beevor anlitar Vasilij Grossman så flitigt, han har nämligen sammanställt en bok med Grossmans texter (refuserade texter, dagbok och andra anteckningar) i en mycket bra bok, som heter “Reporter i krig”.